Aydınlatma Otomasyonu

İşletmelerin giderek artan rekabet koşullarında karlılıkların arttırmasının en önemli yollarından biri giderlerin
önemli bir kısmı olan enerji giderlerinin azaltılmasıdır. Aydınlatma otomasyonu aydınlatma için harcanan enerjinin
azaltılmasını sağlarken, maksimum konfor ve rahatlığı sağlar. Bugün ülkemizde harcanan elektrik enerjisinin %20sinin aydınlatma için kullanıldığı tahmin edilmektedir.